Däcktryck: Hur du kontrollerar rätt tryck i däcken

Din bils däck är en av de viktigaste delarna för din säkerhet när du kör. Det är ju trots allt dem som har kontakt med marken och ska se till att du får rätt grepp när du kör. Att ha rätt tryck i däcken är en av de saker som påverkar däckens förmåga och är inte bara bra för din säkerhet utan gör också att däcken håller längre.

Hur du kontrollerar däcktrycket

Att kolla däcktrycket är inte särskilt svårt och du kan antingen göra det med en mätare hemma eller låna en på en vanlig bensinstation. Det finns dock några saker som du ska tänka på som vi går igenom här.

Mät däcktrycket när däcken är kalla.

Värme och kyla påverkar trycket i däcken vilket gör att om du vill få ett exakt värde så ska du däcken vara kalla innan du mäter trycket.

På sommaren innebär det att du bör mäta innan solen hunnit värma upp däcken, medan du på vintern bör låta bilen vara ute i kylan innan du mäter.

10 grader skillnad i utomhustemperatur kan påverka trycket med ca 0,1 bar, vilket gör att skillnaden kan bli ganska mätbar om du mäter trycket i ett uppvärmt garage jämfört med när du kör utomhus på vintern.

Kontrollera vilket som är korrekt däcktryck för dina däck.

Varje bilmodell och däck är anpassade för ett korrekt tryck, så kontrollera vad som gäller för din bil. Oftast hittar du det i bilens manual, men det kan också stå på insidan av förarsidans dörr eller i tanklocket.

Det kan finnas två nummer, ett för normal belastning och ett för full belastning. Trycket är vanligen angivet i bar, och det kan finnas ett för fram och ett för bakdäck.


Mät trycket med en däcktryckssmätare

Antingen kan du skaffa en egen tryckmätare, men lättast är att använda en på bensinmacken. Du ser också trycket när du använder luftpumpen för att pumpa däcken.

För att mäta så öppnar du luftventilen på däcket och trycker sedan dit mätare på ventilen. Det kan pysa och bli ett litet tryck när du sätter dit mätaren, men ganska snabbt visar den ett mätvärde i bar som du kan jämföra med det rekommenderade värdet.

Kontrollera alla däck så det är samma tryck överallt.


Pumpa däcken till rekommenderat tryck.

Om du mät trycket och det är för lågt så kan du använda luftkompressorn, antingen din egna eller den på bensinmacken, för att fylla på däcket med luft så trycket blir rätt.

Om däcktrycket däremot är för högt kan du släppa ut lite luft genom att trycka in ventilen och mäta igen tills det blir rätt. Efter du är klar så skruvar du tillbaka ventillocket.

Se också till att kontrollera och justera alla däcken, även om det första har rätt tryck.

Hur ofta man bör kontrollera däcktrycket

Enligt däck och biltillverkare så bör man kontrollera däcktrycket varje månad. Det är svårt att tro att någon gör det, men man bör iaf göra det om man känner att bilen inte riktigt beter sig som den brukar, om du ska köra med tung last eller om du ska iväg på en längre resa.

Som de flesta andra saker som man bör kontrollera i en bil så finns det även en varningssignal för däcktrycket. Om den lyser bör du alltså kontrollera alla däckens tryck, eller följa bilens instruktioner. Varningssignalen lyser när trycket minskat med mer än 20% från det rekommenderade värdet eller om däcktrycket går under 1,5 bar.

Vad man ska tänka på vad gäller däcktryck

Att däcktrycket sjunker med tiden är helt naturligt och alltså inte nödvändigtvis någon indikation på att det är något fel på däcken. Du bör alltid kontrollera alla däcken eftersom det kan finnas skillnader som gör att de är ojämna.

Du bör också tänka på att temperaturen kan påverka däcktrycket. Att däcken ska vara kalla innebär att det bör stått ute i 3 timmar innan man kollar trycket. Man ska helst inte åka mer än 1,5 km innan man kolla trycket eftersom däcken då blir varma av att användas. Eftersom temperaturen påverkar trycket så pumpar man vanligtvis vinterdäck något mer än sommardäcken (runt 0,2 bar mer).

Vad däcktrycket påverkar

Genom att ha rätt däcktryck så påverkar du inte bara säkerheten för alla i bilen, utan det finns fler positiva effekter. Det främsta är såklart körstabiliteten, men genom att ha rätt däcktryck så kommer bilen kör på sin bästa förmåga och spara bränsle jämfört med felaktigt tryck. Det eftersom friktionen då kan bli högre och bilen behöver jobba mer för att ta sig framåt.

Däckens livslängd förbättras också genom att du har rätt däcktryck. Dels så blir belastningen jämn över alla däcken så de inte slits ojämnt, och dels så blir friktionen korrekt så de slits mindre. Det kan också påverka vägljudet som uppstår när du kör.

Vad händer om man kör med för dåligt tryck?

För lågt däcktryck kan innebära att man inte kan lasta bilen med lika mycket vikt. Det är också en vanlig orsak till att däck skadas och går sönder.

Vad händer om man kör med för högt tryck?

Att ha ett för högt däcktryck ger också sämre grepp och sliter däcken mer än nödvändigt. Det gör också att det kan kännas lite stötigare när du kör.

Vilket lufttryck ska man ha i däcken?

Vilket däcktryck du ska ha beror på vilken bilmodell och däck du har. Du hittar informationen i bilens handbok där det finns rekommenderat tryck för fram- och bakdäck. Ofta finns det två nummer, ett för normal användning och ett för tyngre belastning. Hittar du inte något i bilmanualen så kan det även stå i dörren på förarsidan eller tanklocket.

Leave a Comment