Dubbdäck: Enkel genomgång av det du behöver veta

Dubbdäck är ett av de två vanligaste alternativen när det kommer till vinterdäck. Här går vi igenom lite basfakta så du kan få en bra förståelse för vad det är och de för och nackdelar dubbdäck har jämfört med andra typer av däck.

Vad är dubbdäck?

Dubbdäck är en typ av vinterdäck som är försedda med dubbar för att öka friktionen och greppet. Alla vinterdäck har ett grövre mönster som ger bättre fäste, men om man kör bil och det är isigt väglag krävs det ibland ett bättre grepp för att kunna hantera bilen bättre. Då är dubbdäck bättre eftersom dubbarna är i metall som sticker ut som små piggar från däckets yta och på så sätt kan fästa in i isen.

Är det däremot inte isigt eller snöigt vinterväglag, utan man kör direkt mot vägbanan sliter dubbarna mycket på underlaget. Vid vattenplaning ger dubbdäck inte heller någon direkt extra effekt.

Fördelar med dubbdäck

Det finns ett antal fördelar med dubbdäck gentemot friktionsdäck, men egentligen handlar det ju om att få ett bättre grepp när det är riktigt isigt och svårt vinterväglag.

Bättre grepp, styrförmåga och bromssträcka på is

På rent isunderlag har man med dubbdäck en avsevärt kortare bromssträcka och möjlighet att styra sin bil om man jämför med friktionsdäck eller sommardäck. Om man jämför nya däck med varandra är det 15-30% skillnad i prestanda. Ligger det ett lager snö ovanpå isen minskar dock skillnaden, men det är få underlag som friktionsdäck har någon fördel på oavsett om de är nya eller begagnade däck.

Bättre även för bakomliggande fordon

Eftersom dubbarna kommer in i isen och ruggar upp underlaget hjälper de även till att förbättra underlaget för andra bilister. Hur stor skillnad det gör är svårt att säga, men det finns absolut en effekt.

Nackdelar med dubbdäck

Framförallt på senare år har det kommit en del regler och förbud kring dubbdäck eftersom det finns ett antal nackdelar som är direkt skadligt för människor

Dubbdäck försämrar luftkvaliteten

När man kör med dubbdäck slits små partiklar loss från vägbanan och sprids i luften. Partiklarna kan vara farliga att inandas, speciellt i stora mängder som det blir när det är höga halter i luften. Vad man har uppmätt är att partiklarna som försämrar luftkvaliteten i städerna i 50-70% av fallen kommer från vägslitage, vilket gör att man vill begränsa det i innerstäderna.

Dubbdäcken sliter mycket på vägarna

Det är inte bara i innerstaden som vägslitaget från dubbdäck är ett problem. Om det är mycket trafik på en sträcka kan det över tid lätt bli spårbildning och sämre, osäkrare vägar. På högtrafikerade vägar räknar Trafikverket med att 75% av spårbildningen beror på användningen av dubbdäck och 25% på tung trafik. Man kan argumentera för att spårbildning faktiskt är säkrare, vilket också flera studier på.

Ökad bullernivå

Eftersom friktionen mot vägen ökar och dubbarna är av ett hårdare material ökar också bullernivån. Det raspiga, metalliska ljudet skiljer sig mellan sämre och bättre däck och märks framförallt på barmark. Det sliter såklart också inte bara på vägen utan däcken slits också mer.

Förbud mot dubbdäck

I vissa storstäder har man infört förbud mot dubbdäck för att minska slitaget på vägarna och de farliga partiklarna som frigörs när de används. I Sverige är det vissa gator framförallt som begränsats, bland annat i Stockholm, Göteborg och Uppsala. i Malmö är det än så länge inget förbud. Ska man åka utomlands bör man också kolla upp vad som gäller i det specifika landet, eftersom det inte finns gemensamma regler för hela EU och det i vissa länder är förbjudet.

Datum för dubbdäck

Du får ha dubbdäck året om så länge det råder vinterväglag. 1 oktober–15 april är det dock tillåtet oavsett underlag. Mer om vinterdäcksdatum

Är det vinterväglag med is är dubbdäck att fördra jämfört med andra alternativ, och under vissa delar av året så är det tillåtet oavsett väglag.

Alternativ till dubbdäck

Dubbdäck är ju en typ av vinterdäck, så det vanligaste alternativet till dubbdäck är dubbfria vinterdäck som också kallas friktionsdäck. Skillnaden är framförallt sämre förmåga på is och halt underlag (dock inte vattenplaning) där friktionsdäck är sämre. Skulle det bli extremt halt och isigt kan man då addera snökedjor. Snökedjor fungerar också på sommardäck, om det plötsligt blir vinterväglag, och kan monteras utan domkraft.

Ska man välja dubbdäck eller friktionsdäck?

Beroende på var du bor och hur du kör finns det olika för och nackdelar i ditt val av däck. Bor du i de norra delarna av Sverige, med risk för plötslig ishalka och långa vintrar med vägar som inte alltid är helt underhållna under vintern, är det en klar fördel med dubbdäck. Du kanske brukar köra upp till fjällen på vintern och då kan det kännas säkrare med något bättre vinterdäck. Du kan såklart välja att ha snökedjor, men det är alltid extra arbete att hantera.

Bor du i de södra delarna av Sverige och kanske vill kunna ta bilen utomlands även på vintern så funkar friktionsdäck utmärkt. Lägg lite extra pengar för något bättre prestanda så är det inga som helst problem med dubbfria däck.

Hur vanligt är det med dubbdäck?

Om man tittar på användningen i hela Sverige så ligger användningen på 65% (2015). Det är alltså vanligare med dubbdäck än andra typer av vinterdäck. Tittar man närmare skiljer det en hel del mellan de norra och södra delarna av landet. I region syd ligger användningen på 56% medan region norr ligger på 93%. Stockholm ligger på 58% år 2015, så lite mer än varannan bil använder dubbdäck.

Leave a Comment