Varningslampor i bilen: Olika symboler och färgers betydelse

En bil har flera olika typer av varningslampor och symboler som inte alltid är helt enkelt att tyda, men många har med just däck, motor eller bromsar att göra. Exakt hur varningarna kan skilja mellan olika bilmodeller, men det finns en standard som gör att du bör kunna utläsa de vanligast relativt enkelt.

Här är en tydlig genomgång med bilder för vad de olika varningslamporna betyder.

Varningslampornas färger

Det är inte bara symbolen i sig som är viktig när det kommer till varningslampor i bilen, även färgen indikerar hur pass allvarlig varningen är och hur du ska agera. Detta är de vanligaste färgerna och dess betydelse:

  • Röd varningslampa: En röd varningslampa är den allvarligaste typen av varning och betyder oftast att du har ett fel som behöver åtgärdas omgående. Du bör med andra ord stanna bilen, stänga av motorn och inspektera varningens betydelse innan du kör vidare. Det gäller särskilt om du också känner att bilen beter sig annorlunda eller krånglar på något sätt. Kan du inte åtgärda felet själv så kan du kontakta en verkstad och rådgöra vad som är bäst.
  • Gul eller Orange varningslampa: Vissa typer av gula kan vara temporära fel som slocknar av sig självt eller vid en enkel justering. Du kan oftast fortsätta köra med gula eller orangea varningar men bör såklart samtidigt åtgärda dem, antingen på plats eller hos en verkstad om det krävs.
  • Grön, Blå eller Vit varningslampa eller symbol: Gröna, blå eller vita symboler som syns är vanligen inte några varningar för att något är fel eller trasigt, utan handlar istället om att uppmärksamma dig på vad som är aktivt eller vilken inställning du har på.

Varningslampor i bilen

Här är en genomgång av de olika varningslamporna listade efter färg, vilket också är utifrån hur allvarliga de är. De varningar som framförallt gäller däck är bromsfel, däcktryck, balansering, ABS system och antisladd systemet.

Lågt oljetryck

Om oljesymbolen lyser när du kör så innebär det att oljetrycket är för lågt. Du bör isf stänga av motorn omedelbart och kontrollera oljenivån. Är den för låg så bör du fylla på så lampan slocknar, och om den trots det inte slocknar så behöver du uppsöka verkstad.

Bromsfel

En rund cirkel med yttre streck har att göra med bromssystemet. En röd bromsvarning med utropstecken innebär att det är ett allvarligt fel som kan göra att dina bromsar fungerar sämre så det är en högst allvarligt varning som du bör undersöka omgående.

Varm motor

Symbolen som ser ut som en termometer i vatten indikerar att motorns temperatur är för hög. Det kan bero på flera olika saker, men överhettningen har sannolikhet att göra med kylarvätskan är för låg, läcker eller att kylsystemet inte fungerar som det ska.

Batterivarning

Denna symbol innebär att det är något fel i det elektriska systemet. Kan bero på flera saker, såsom att generatorn inte laddar som den ska. Enklast att kontakta verkstad om den lyser rött.

Parkeringsbroms

Denna symbol innebär att du har parkeringsbromsen aktiverad.

Varningstriangel

Denna symbol är en allmän varning som kan betyda olika saker beroende på var den visas. Oftast får du också något felmeddelande till triangeln eller behöver kontrollera i bilens manual för mer info.

Motorproblem

Denna symbol innebär att bilen har någon typ av motorproblem. Återigen ett ganska brett felmeddelande som kan betyda olika saker, men det är oftast inget problem och slocknar många gånger ett lite tid när man startar bilen och kört lite.

Däcktrycksvarning

Denna symbol lyser om du har för lågt däcktryck. Du behöver alltså kontrollera och pumpa däcken så att de har rätt tryck. Kör du vidare slits däcken mer och din styrförmåga försämras.

ABS varning

Denna symbol lyser om ABS systemet är frånkopplat eller är ur funktion. Du kan fortfarande köra, men när du gör en kraftig inbromsning finns risk att hjulen låser sig och du får sämre styrförmåga.

Antisladdvarning

Denna symbol innebär att antisladdsystemet har problem eller blivit avaktiverat.

Slitna bromsbelägg

Denna symbol innebär att bromsbeläggen är slitna och behöver inspekteras och ev. bytas.

Partikelfilter

Denna symbol innebär att partikelfiltret behöver se över och ev. bytas.

Spolarvätska

Denna symbol innebär att du behöver fylla på spolarvätska.

Dimljus

Denna symbol innebär att bakre dimljuset är påslaget. En omvänd symbol innebär att dimstrålkastaren fram är påslagen vilket då ofta lyser grönt.

Glödstift

Denna symbol innebär att glödstiften är aktiva och att de värms upp. Den slocknar vanligtvis efter ett litet tag när bilen är redo att startas.

Helljus

Denna symbol innebär att helljuset är aktivt eller vad du kan sätta på det. Oftast lyser det blått för att indikera att det är aktivt.

Halvljus

Denna symbol innebär att du har på halvljuset.

Varselljus

Denna symbol innebär att positionsljus eller varselljus är påslaget, vilket är det “minsta” ljuset på fram och baklyktor. Är ofta en grön symbol och lyser även upp instrumentpanelen när det är påslaget.

Taklampa

Denna symbol innebär att taklampan är på eller att du behöver byta en glödlampa (om det även är ett utropstecken i lampan). Lyser isf oftast gult.

Farthållare

Denna symbol innebär att farthållaren är aktiv om den syns på instrumentpanelen, vilket innebär att bilen håller en bestämd hastighet tills dess att du bromsar eller gasar.

Roadside assistans

Denna symbol innebär att bilen använder sig av Roadside assistance vilket gör att bilen automatiskt i viss mån håller sig inom vägbanan. Är oftast grön när den är aktiv.

Felkoder

Utöver varningslamporna som visas på instrumentbrädan så kan man också se felkoder för bilen för att bättre förstå vad för typ av fel det är. För att göra det så behöver du en felkodsläsare med vilken du får information om vad för fel det är i detalj och nollställa så att den släcks om det inte är något allvarligt fel.

Det gör också att du kan åtgärda vissa fel enkelt själv istället för att lämna in till en verkstad bara för att göra en diagnos.

Leave a Comment