Vattenplaning: Vad det är och hur du undviker det

Kör man i regn och på vägar med mycket vatten på vägbanan finns det risk för att råka ut för vattenplaning. Vattenplaning gör att bilens däck tappar kontakten med marken och du förlorar styr och körkontrollen på bilen.

Vad är vattenplaning

Vattenplaning uppstår när man kör i högre hastigheter och vid mycket vatten på vägbanan. Det som då händer är att vatten ansamlas framför bilens däck så att det inte hinner trängas undan, och tillslut så skapas en vattenfilm som däcket hamnar på och glider fram på istället för direktkontakt med marken.

Vad orsakar vattenplaning

Grunden till att man kan köra och styra sin bil är att man har grepp och friktion med marken genom däcken. Har man inte det så kan man varken ändra riktning eller hastighet.

Däcken på bilen är utformade för att tränga undan vattnet som hamnar framför dem för att bibehålla den kontrollen. Vid vattenplaning så hinner däcken dock helt enkelt inte med att få undan allt vatten utan istället bildas en kil av vatten som gör att bilens däck hamnar ovanpå vattnet och tappar kontakten med vägbanan.

Vattenplaning kan ske för enskilda däck eller i korta intervall när man kör, men om alla däcken vattenplanar så tappar man helt enkelt kontrollen över bilen och kan varken styra eller ändra hastighet.

Hur undviker man vattenplaning

För att undvika vattenplaning behöver man titta på vad det är som påverkar om man får vattenplaning eller inte. Det är egentligen tre huvudsakliga delar som påverkar: Hastigheten, Däcken och Underlaget.

Underlaget är såklart det som först och främst möjliggör om det kan bli vattenplaning. Det säger ju sig självt att är det torrt på vägbanan kan du helt enkelt inte få vattenplaning, så det är först om det ligger vatten på vägbanan som det finns risk. Ju mer regn på underlaget desto större risk, men även vid små mängder regn kan du få vattenplaning om det ansamlas och inte rinner av vägbanan. Se speciellt upp för slitna vägbanor där hjulspåren satt avtryck eller vägar med dålig avrinning.

Hastigheten är den största faktorn eftersom däcken vid låga hastigheter hinner tränga undan vattnet framför däcken. En tumregel vid stora mängder vatten är att köra under 50 km/h och vid måttliga mängder under 80 km/h, men det beror såklart även på var man kör och vilket mönsterdjup man har på sina däck. Är det risk för vattenplaning så är steg ett med andra ord att sänka farten.

Däcken är sedan också en viktig del i hur du undviker vattenplaning. Mönsterdjup med minst 3 mm gör att däcken får bättre grepp och kan tränga undan vattnet som det är tänkt, så kör du med sommardäck som ligger vid gränsen bör du vara extra försiktig när du kör vid regn eller blött underlag.

Hur ska man göra vid vattenplaning

Det bästa sättet att agera vid risk för vattenplaning är såklart att undvika det genom att sänka farten, ha bra däck och undvika vattenfyllda vägar. Men om man ändå hamnar i en situation så behöver man också ha koll på hur man bäst agerar för att inte förvärra läget och återfå kontroll på bilen.

Instinktivt är det lätt att bromsa hastigt in för att sänka farten men det gör att du istället riskerar att få sladd på bilen. Du ska helst undvika att göra någonting förhastat såsom att svänga eller bromsa in.

Försök istället bara hålla samma riktning på ratten och släppa gasen så att farten minskar. Om du måste bromsa så gör det försiktigt och ställ dig inte på bromsen.

Utöver vad man ska göra vid själva ögonblicket så se också till att hålla bra med avstånd till bilen framför. Det tar 3 gånger så lång tid att bromsa in vid vått underlag som torrt.

Leave a Comment