Vinterväglag: Definition och regler

För alla bilister så gäller det att man ska ha vinterdäck på mellan 1 december och 31 mars OM det är vinterväglag. Det är alltså inte ett krav att ha vinterdäck den perioden även om de flesta sätter på dem för att hålla det enkelt och undvika böter. Men frågan många ställer sig är vad vinterväglag egentligen innebär?

Polisen bestämmer om det är vinterväglag

Polisen bestämmer om det är vinterväglag eller inte och de är också dem som ger dig böter om du skulle bryta mot reglerna kring vinterdäck och vinterväglag. Det kan verka godtyckligt, men det är inte heller helt lätt att sätta en exakt definition när vinterväglag kan vara lite vad som helst.

Definition av vinterväglag

Det råder vinterväglag om det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan eller vägrenen.

Polismyndigheten – Polisen.se

Att det är vinterväglag innebär, enligt Polisens definition, att det är vinterförhållanden på vägen. Det kan, i fritt ordalag, innebära att om det är is, snö, slask eller frost på vägen så är det vinterväglag. I vissa förhållanden är det ganska svårt att avgöra, men det bör ju vara mer eller mindre synligt. Det är oftast bättre att vara på den säkra sidan och ha vinterdäck om det finns risk för vinterförhållanden eftersom det är alltid polisen som har tolkningsföreträde, så det är dem som i siständan bestämmer om det är vinterväglag.

Förutom vad som är vinterförhållanden så är det också bra att förstå vad som innefattar vägen. Polisen definerar det nämligen som vägbanan eller vägrenen, så även om det inte är någon snö eller annat på gatan där du kör så kan det fortfarande vara vinterväglag om det finns i vägrenen.

Böter vid fel däck vid vinterväglag

Om du inte har vinterdäck när det är vinterväglag så kan du få böter. I dagsläget är böterna på 1200 kr om du kör med fel däck och det är vinterväglag.

Reglerna gäller också där du kör, så om du är på resa från en del av landet till en annan så måste du ha vinterdäck på den platsen du kör. Ska du köra till fjällen kan exempelvis inte hänvisa till att det inte var vinterväglag när du började köra.

Leave a Comment